Ford tillverkar munskydd och ansiktsvisir för att skydda medarbetare på jobbet

2020-05-06

Ford tillverkar nu munskydd och ansiktsvisir på sina europeiska anläggningar för att garantera en säker arbetsmiljö för sina anställda under covid-19-krisen. Produktionen gör att Ford inte bidrar till den stora globala efterfrågan på personlig skyddsutrustning. Initiativet är en del av Fords globala insats för att stoppa spridningen av covid-19.

Ford har den här veckan successivt börjat öppna upp produktionen i Europa igen. För att kunna återvända säkert till fabrikerna har Ford tagit fram globala standarder för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, som bland annat innefattar personlig skyddsutrustning som munskydd och ansiktsvisir. Ett nytt initiativ är att tillverka mun- och ansiktsskydd till anställda på fordons- och motorfabriker i Europa och på så sätt undvika att bidra till den globala efterfrågan på personlig skyddsutrustning.

– Vi vill att våra produktionsanläggningar ska vara väl förberedda så att våra anställda kan skyddas när de återvänder till arbetet. Men vi är också fast beslutna om att detta inte ska hindra de som hanterar covid-19-krisen från att få den utrustning de behöver, säger Rene Wolf, produktionschef på Ford Europa.

Munskydd och ansiktsvisir både till anställda och för donation
Produktionen av munskydd och ansiktsskydd pågår i Storbritannien, Tyskland, Spanien och i Rumänien och innefattar masker och skydd till anställda men även för donation. I Storbritannien har Ford installerad två nya specialbyggda maskiner som kan producera mellan 60 och 90 munskydd i minuten.

– Vi har fått igång maskinerna på väldigt kort tid och responsen från alla inblandande har varit helt fantastisk. Maskinerna kom från ett företag i Kina och en grupp på Ford i Kina arbetade hårt för att förbereda leveransen och säkerställa att vi snabbt kunde lära oss att installera och använda maskinerna. Nu, bara några veckor efter att projektet startades, har vi täckning för vår personal, säger Chris White, chef på Dunton Technical Center, Ford Europa.

Initiativet att producera munskydd och ansiktsvisir är en del av Fords projekt Apollo, en global insats för att producera personlig skyddsutrustning, hjälpa till med lokala och nationella initiativ och öka tillgången till respiratorer – allt för att minska spridningen av covid-19. 


Kontakta oss

Aktuella nyheter

Erbjudanden

Visa senaste erbjudanden från AB Lundins Bil

Aktuella nyheter

Se alla de senaste nyheterna från AB Lundins Bil