Fords koncept 'RoadSafe' ska hjälpa förare undvika risker med hjälp av uppkopplad teknologi

2021-09-27
  • Ford och ett brittiskt finansierat konsortium utvecklar teknik för att förutsäga trafikincidentplatser baserat på data från uppkopplade fordon, vägsensorer och olycksrapporter
  • ”RoadSafe” har potential att uppmärksamma förare på platser med högre risk och även ge lokala myndigheter viktiga insikter för att stödja väg- och infrastrukturförbättringar
  • Det digitala verktyget, som är utformat för att förbättra trafiksäkerheten genom att utnyttja data och komplexa algoritmer, testas nu i mer än 200 fordon i Oxfordshire och London i Storbritannien


Stockholm den 22 september 2021 

Oavsett om det är på väg till skolan, till jobbet eller till mataffären, är vi alla bekanta med vägsträckor eller platser där det behövs mer uppmärksamhet och omsorg när man kör. I vissa fall kan vi välja att undvika dessa platser helt och hållet för att våra resor ska kunna slutföras på ett säkert sätt. 

Nu har Ford utvecklat det nya konceptet "RoadSafe" som kan hjälpa att varna förare för platser med högre risk, och göra insikter av detta slag tillgängliga för lokala myndigheter så att de kan vidta åtgärder. 

Fords "RoadSafe" -verktyg använder en algoritm för att beräkna anonymiserad data från källor, inklusive uppkopplade fordon, vägsensorer och olycksrapporter för att identifiera var det är större risk att trafikincidenter inträffar. Denna information kan sedan visas på en karta som identifierar risknivån och kan också användas för att varna förare för extra utsatta ”hotspots”. 

Gör vägarna säkrare för alla 

Det digitala "RoadSafe"-verktyget är resultatet av fyra års forskning av Ford, inklusive senast ett 20 månader långt statsfinansierat projekt som genomförts tillsammans med Oxfordshire County Council, Loughborough University och AI-sensorspecialister Vivacity Labs, med stöd från Transport for London från Innovate UK. 

Forskningen började med en analys av London för att lyfta fram potentiella hotspots ur trafiksäkerhetssynpunkt, och identifiera orsakerna och säkerhetsreduceringarna. Under de senaste 15 månaderna har forskningen utvidgats till Oxfordshire, med mer än 200 person- och transportbilar anslutna i London och Oxfordshire. Uppgifterna gjorde det möjligt för teamet att utveckla en ”Road Segment Risk Rating Heat Map” som identifierar vägsträckor som är särskilt utsatta. 

Verktyget innehåller olika datalager, inklusive historiska olycksdata och en "Risk Prediction" -beräkningsalgoritm för varje vägsegment baserat på en rad datainmatningar, beräknat med hjälp av avancerade dataanalystekniker. 

”Road Segment Risk Prediction” använder färger för att visa var incidenter är mer benägna att inträffa, med rött som har högsta risknivå och gult som har lägst. 

För att samla in data registrerar de uppkopplade fordonen körhändelser, inklusive bromsning, styrning och acceleration, medan Vivacitys vägsensorer spårar olika rörelser i transportsättet. Sensorerna använder maskininlärningsalgoritmer för att upptäcka incidenter och kan analysera rörelsemönster för mer sårbara trafikanter som cyklister och fotgängare, samt icke-uppkopplade fordon. All data som delas av sensorerna anonymiseras med videoflöden som kasseras vid källan, vilket möjliggör säkrare vägar utan att inkräkta på integriteten. 

Att kombinera fordons- och sensordata kan hjälpa till att identifiera en mängd olika faror, till exempel platser där fordon passerar för nära cyklister, en dåligt placerad busshållplats som orsakar trafikstockningar och dåligt utformad infrastruktur som rondeller och korsningar som orsakar förvirring och olyckor. 

För företag och bilflottor kan "RoadSafe" -algoritmen användas för att optimera förarens färdväg för att undvika specifika problemområden, eller varna förare när de befinner sig i riskfyllda områden, vilket minskar eventuell stilleståndstid som orsakas av incidenter. Universellt tillämplig och skalbar för områden som sträcker sig från stora städer till små städer, kan "RoadSafe" ha en betydande inverkan på antalet vägincidenter. 

I framtiden kan sådan teknik också gynna passagerare som åker i autonoma fordon. Att kombinera fordonets inbyggda sensorer med ett digitalt verktyg kan hjälpa dem att förutse farliga situationer ännu tidigare och därför anpassa körningen därefter.


Kontakta oss

Aktuella nyheter

Erbjudanden

Visa senaste erbjudanden från AB Lundins Bil

Aktuella nyheter

Se alla de senaste nyheterna från AB Lundins Bil