Ford hjälper förare ta reda på hur bra de är på vägen

2016-07-13
Med hjälp av Fords nya ”Smart Mobility experiment” kan man räkna ut ett personligt förarvärde baserat på personens beteende på vägen. Genom den data som experimentet utmynnar i kan föraren få reducerade kostnader vid biluthyrning, bilpooler och försäkringar.

Det var under London Technology Week för ett par veckor sedan som Ford visade upp nya, tekniska innovationer inom deras kommande mobila plattform FordPass, som är aktuell för Sverige under nästa år. Inom ramen för avdelningen mobilutveckling, visade man upp resultatet av nya projektet Ford Smart Mobility som går ut på att belöna förare med reducerade resekostnader. Detta består bl.a. i en mobilapplikation, där data från appen skulle kunna användas för exempelvis lägre försäkringskostnader. Den framtagna programvaran påminner om hur träningsappar fungerar, där man också ska uppnå mål.

– Vi vill få en bättre förståelse för hur våra kunder använder våra produkter, på så vis kan vi hjälpa dem förbättra sina körbeteenden. Ett samlad rapport över hur du kör, kombinerat med rådgivning gör det mycket lättare att förbättra sig, säger Jonathan Scott, projektledare för Ford Smart Mobility.

Appen visar pedagogiskt upp hur olika körbeteenden påverkar rapportens resultat, och tillhandahåller även hjälp för hur du ska förbättra dig. Exempelvis ges förslag på vilken växel du bör använda. Appen räknar ut ett resultat för varje resa baserad på förarens interaktion med bilen, utifrån aspekter som acceleration, inbromsning och styrning. Resultatet i rapporten ändras utifrån varje resas data, och därmed kan man få en trendgraf över en längre tid där föraren ser sin utveckling. Med hjälp av grafen får föraren en visuell överblick av vilka dagar resultaten var bättre respektive sämre.

Skapandet av en mobilitetsprofil
Experter från Ford och specialister inom transportbranschen analyserar mycket av den data som samlas in för att få en större insikt kring körbeteenden. I samband med denna satsning har Ford kontaktat det globala företaget IDEO, som fick i uppdrag att forska kring vad förare säger, tänker och känner när de sitter bakom ratten. Den undersökningen visade tydligt på en skillnad mellan hur personer tror att de kör och hur de faktiskt kör. Jonathan Scott berättar vidare:
– Från den data vi samlat in har vi kunnat ta fram en avancerad förarresultats-algoritm. Resultatet kan användas för att utveckla en mobilitetsprofil, vilket innebär att förare kan spara pengar på tjänster skräddarsydda för deras behov.

För mer information om FordPass, besök https://www.fordpass.com/

Aktuella nyheter

Erbjudanden

Visa senaste erbjudanden från AB Lundins Bil

Aktuella nyheter

Se alla de senaste nyheterna från AB Lundins Bil