7 av 10 unga svenskar ser fram emot självkörande bilar

2017-05-11

Många unga svenskar är positiva till självkörande bilar, visar en ny undersökning från Ford Motor Company. Sju av tio svenskar under 40 år är villiga att byta ut alla eller vissa av sina bilresor mot resor i självkörande bilar. Flest skeptiker till de förarlösa bilarna finns bland de över 61 år. Där svarar drygt hälften att de inte kan tänka sig att åka i en bil som kör av sig själv.

Transportvärlden genomgår just nu ett skifte där stort fokus ligger på utveckling av självkörande system, där Ford ligger i topp enligt marknadsundersökningsföretaget Navigant. En ny undersökning från Ford visar nu att sju av tio unga svenskar mellan 18 och 40 år ställer sig positiva till självkörande bilar. I denna åldersgrupp vill 36 procent ha kvar den vanliga bilen som komplement, medan en tredjedel känner sig redo att lämna den helt och göra alla sina resor med självkörande bilar. En av fem kan tänka sig att äga en egen självkörande bil.

Bildelningstjänster framför eget ägande
Ford har som mål att privatpersoner ska kunna resa med självkörande bilar år 2021. Utvecklingen av förarlösa bilar är en del av Fords strävan mot att vara både ett bil- och mobilitetsföretag.

– Innan våra självkörande bilar kommer ut på marknaden behöver både hårdvara och mjukvara optimeras. Dessutom behöver vi utveckla mobilitetslösningar så som bildelningstjänster och samåkningstjänster, säger Erik Lindham, informationschef på Ford.

Äldre mer skeptiska
Undersökningen från Ford visar att äldre svenskar är mer skeptiska till de förarlösa bilarna. Endast hälften av dem över 61 år uppger att de kan tänka sig att åka i en självkörande bil.

Siffrorna baseras på en enkätundersökning genomförd av Ford Motor Company 2017 där 1 021 svenskar deltagit.

Svenskar och självkörande bilar

Aktuella nyheter

Erbjudanden

Visa senaste erbjudanden från AB Lundins Bil

Aktuella nyheter

Se alla de senaste nyheterna från AB Lundins Bil