Fords åtagande rörande utsläpp

Fords åtagande rörande utsläpp

Med anledning av uppmärksamheten och nyhetsbevakningen över hela världen rörande utsläppstester på dieselmotorer, vill vi på Ford tydliggöra vår inställning till dessa viktiga frågor.

Först, våra fordon och motorer – inklusive våra högteknologiska dieselmotorer – uppfyller alla gällande utsläppskrav. Vi har inte heller någon form av så kallade manipulationssystem i våra fordon.

Vi stödjer fullt ut alla insatser som görs för att säkerställa att testproceduren närmare motsvarar de verkliga förhållanden som våra kunder upplever under normal körning. Det är därför vi har stöttat utvecklingen av det initiativet ”European Real Driving Emissions” som kommer bli lag i Europa.

Ford har förbundit sig till att erbjuda, våra kunder, fordon med hög bränsleeffktivitet och låga utsläpp genom vad vi kallar ”Power of Choice”. Vi erbjuder en mängd alternativ, från bensinmotorer med kraften från vår EcoBoost-teknologi och avancerade högteknologiska dieselmotorer till hybrider, plug-in-hybrider och helt elektriska fordon.

Ford Emissions Commitment

Given the worldwide attention and news coverage related to diesel emissions tests, we at Ford want to make sure our position on these key issues is clear.

First, our vehicles and engines – including our advanced-technology diesel engines – meet all applicable emissions requirements. Importantly, we do not have any so-called “defeat devices” in our vehicles.

We also fully support efforts to ensure that test procedures more closely match the real-world conditions that customers experience under normal driving. That is why we have supported the development of a European Real Driving Emissions initiative that is going into law in Europe.

Ford is committed to offering customers high fuel efficiency and low emissions through what we call the “power of choice.” We offer a variety of choices ranging from our EcoBoost-powered petrol vehicles and advanced technology diesels to hybrids, plug-in hybrids and full electric vehicles.

Jim Farley
Jim Farley signatur
Executive Vice President, Europe, Middle East and Africa
Ford Motor Company

Erbjudanden

Visa senaste erbjudanden från AB Lundins Bil

Aktuella nyheter

Se alla de senaste nyheterna från AB Lundins Bil